Quan pot intervenir el Síndic?

El Síndic municipal de greuges pot intervenir en els casos que afecten els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes en l’àmbit de l’administració local.